Зв’яжіться з нами:

Завжди працездатний

Відповідаємо 24/24 - 365/365

Європейський ордер на арешт: що це таке, процедура та до кого звернутися для забезпечення всебічного захисту

Питання, що стосуються екстрадиції, європейського ордера на арешт, міжнародних судових доручень, та всі питання, пов’язані з аспектами співпраці з судових питань між країнами та поліцейськими службами (Інтерпол) завжди були особливо складними питанням в нашій країні. Можемо уявити, з якими труднощами можуть зіткнутися особи в пошуку захисту, які потребують його з особистих чи сімейних причин.

Юристи компанії ILA спеціалізуються на європейських ордерах на арешт і можуть безпосередньо займатися будь-яким випадком.

Що таке європейський ордер на арешт?

Загалом, європейський ордер на арешт є інструментом міжнародного судового співробітництва у кримінальних питаннях, який шляхом заміни всіх положень про екстрадицію у відносинах між державами-членами Європейського Союзу, вводить інноваційну процедуру видачі осіб, до яких мають бути застосовані запобіжні заходи або покарання.

Кінцева мета цього інструменту — полегшити видачу розшукуваних в Європейській зоні осіб.

Ця угода диктується необхідністю впоратися з кримінальними явищами транснаціонального характеру і є частиною співпраці, що постійно розширюється, у кримінальних питаннях між державами-членами Європейського Союзу.

Хто має справу з європейським ордером на арешт в нашій країні?

Що стосується Італії, слід визначити, що наша країна виконує європейський ордер на арешт на основі принципу взаємного визнання, якщо європейський ордер на арешт видано судом або видано з метою виконання покарання або запобіжного заходу у вигляді позбавлення волі, і якщо вирок, який слід виконати, є здійснимим.

Крім того, наша країна не виконує європейських ордерів на арешт, виданих державою-членом, у відношенні якої Рада Європейського Союзу призупинила реалізацію цього механізму в результаті серйозного та постійного порушення принципів, закріплених у законодавстві.

З урахуванням цих міркувань легко зрозуміти, як захист у цій галузі вимагає серйозних знань всіх аспектів міжнародного законодавства та співпраці між судовими органами різних країн; цей досвід, безсумнівно, мають адвокати компанії International Lawyers Associates.

Процедура, що стосується європейського ордера на арешт: як вона працює

Європейський ордер на арешт визначається як «судове рішення, випущене державою-членом Європейського Союзу з метою арешту та видачі іншою державою-членом особи з метою притягнення її до кримінальної відповідальності у кримінальній справі або з метою виконання вироку щодо покарання у вигляді позбавлення волі або ордера на затримання».

Європейський ордер на арешт не застосовується до тривіальних правопорушень і має використовуватися згідно з принципом пропорційності. Національні органи влади повинні оцінити серйозність правопорушення, тривалість покарання та коефіцієнт витрат і вигоди перед випуском ордера. Він може бути виданий, якщо розшукувана особа обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачено мінімум один рік позбавлення волі, або, у разі вже винесеного вироку, якщо він передбачає мінімальне покарання  терміном щонайменше чотирьох років позбавлення волі.

Рішення про те, видати чи ні особу на підставі Європейського ордера на арешт, є суто судовою справою апеляційного суду, в районі якого постійно проживає, зареєстрований обвинувачений або засуджений на момент отримання наказу про арешт, або іншого судового органу, який має юрисдикцію для здійснення дій щодо Європейського ордера на арешт.

Необхідною умовою для взяття під варту є наявність іноземного судового рішення, на підставі якого видається ЄОА, яке повинно складатися, як альтернатива, з безповоротного засудження або з захисного припису, підписаного суддею та вмотивованого. На підставі цього судового рішення судовий орган держави, що здійснює видачу повинен надіслати запит, ЄОА.

У зв’язку з цим важливо зробити уточнення, що вимога подвійного визнання діяння злочином не завжди потрібна для видачі європейського ордера на арешт, а, навпаки, обов’язкова видача передбачена для всіх злочинів, зазначених у статті 8 Закону 69/2005 (злочинні асоціації, злочини, пов’язані з проституцією, також дитяча проституцію чи дитяча порнографію, злочини, пов’язані з наркотиками, зброєю, злочини, пов’язані з відмиванням грошей тощо).

Крім того, у передачі може бути відмовлено лише на підставах, передбачених статтею 18 Закону 69/2005. До таких підстав належать: засудження з порушенням засад неупередженого суду або з порушенням невід’ємних процесуальних гарантій щодо неповнолітніх або вагітних жінок чи матерів дітей віком до трьох років.

Зокрема, Закон 69/2005 передбачає дві процедури здачі: процедуру пасивної здачі та процедуру активної здачі. При пасивній процедурі передачі від Італії вимагається видати суб’єкт, при активній процедурі передачі Італія вимагає передачі особи на своїй території.

Стосовно пасивної процедури слід зазначити, що видача підсудного чи засудженого за кордоном не може бути дозволена без позитивного рішення апеляційного суду, в районі якого особа, яка підлягає передачі, перебуває, проживає або зареєстрована.

Подальшою вимогою для узаконення видачі є подвійне визнання діяння злочином, яке передбачає, що діяння, щодо якого здійснюється провадження, повинно вважатися правопорушенням як державою-членом, що видає, так і державою-членом, що виконує; ця вимога, однак, як зазначено вище, замінюється статтею 8 у випадках особливої тяжкості. Крім того, видача ускладнюється додатковими вимогами, такими як: запитувана особа не є суб’єктом іншого судового провадження, вчиненого в той самий час (якщо ця особа не покинула державу-члена, яка передає, або  повернулась до неї  з власної волі через сорок п’ять днів), що правопорушення не карається  позбавленням свободи, або особа, що видається погодилася здатися з власної волі.

Дисципліна, що розвивається

Положення щодо європейського ордера на арешт та процедури видачі, що застосовуються в державах-членах постійно змінюються. Це ще одна причина, чому варто звернутися до команди юристів, які є дуже компетентними та інформованими про оновлення в цій галузі.

Варто зазначити, перш за все, Закон 69 від 22 квітня 2005 року, яким Парламент ухвалив нові положення про Європейський ордер на арешт і процедури передачі між державами-членами на виконання Рамкового рішення 2002/584/JHA Європейської Ради; цей захід застосовується з дотриманням вищих принципів конституційного права щодо основних прав, свободи та справедливого суду.

Згодом Закон про Європейське делегування 2018 року (Закон 119/2019) передбачив, серед найважливіших критеріїв, узгодження внутрішнього закону про ЄОА з Рамковим рішенням 2002/584/JHA, як щодо процедури видачі, так і щодо інформаційних зобов’язань, а також до регулювання підстав для відмови.

Нарешті, нещодавно Законодавчий Декрет 10 від 2 лютого 2021 року вніс нові суттєві зміни до Закону 69 від 22 квітня 2005 р. Мета реформи, безсумнівно, полягає в тому, щоб обійти критику, яка протягом багатьох років перешкоджала принципу взаємного визнання для бездоганної діяльності.

До кого звернутися за захистом, якщо видано європейський ордер на арешт

Будь-яка особа, що бажає отримати юридичну допомогу та захиститися у разі видачі європейського ордера на арешт, з залученням до співпраці серйозних та кваліфікованих юристів, може звернутися до фахівців фірми International Lawyers Associates.

В минулому, вимоги про передачу затриманих осіб в Італію або з Італії, а також вимоги про екстрадицію до третіх країн та з них, як в межах Європейського Союзу, так і поза його межами, були вельми рідкісними та епізодичними. Проте, в цей час кількість таких випадків значно збільшилась, тому виникає потреба у послугах команди фахівців, які є дійсно досвідченими, кваліфікованими, компетентними та мають спеціалізовані знання, – таких, якими зарекомендували себе спеціалісти фірми International Lawyers Associates.

Фірма International Lawyers Associates: історія успіху у справах з європейським ордером на арешт

Контекст, в якому здійснює свою діяльність юридична фірма, спеціалізація якої полягає у справах з європейським ордером на арешт, – по-справжньому значущий фактор для забезпечення правового захисту.

Це є однією з причин, чому фірма International Lawyers Associates настільки широко відома і в Італії, і за її межами.

Наша перевага – наявність щільної та широко розгалуженої мережі офісів в країнах Європи та світу. Наші юристи здатні вести справи кожного з клієнтів максимально оперативно та ефективно.

Під час ведення справ з європейським ордером на арешт необхідно безпосередньо брати участь в процесі кримінально-правового захисту. При цьому, лінії захисту можуть вибудовуватися також із залученням колег, асистентів, сторонніх асоційованих юристів та партнерів. Вони можуть контактувати з затриманою особою та/або особою, яка потребує юридичної підтримки.

Тому кар’єра пана Александро Марія Тіреллі, адвоката з кримінальних справ, координатора фірми International Lawyers Associates, стала справжнім прикладом великого професійного успіху.

Пан Тіреллі, адвокат, вільно володіє іспанською, португальською, французькою та англійською мовами, тому він може особисто спілкуватися як з клієнтом, так і з представниками місцевих судових органів, якими було розпочато судове переслідування підзахисного, незалежно від місця його перебування.

Такі міжнародні справи як передача заарештованих осіб з-за кордону та за кордон, є, безумовно, дуже делікатними питаннями: варто лише пригадати справу про вимогу суду м. Рим видати військових з Уругваю та Аргентини, під час проведення судового розслідування факту масових страт так званих desaparecidos (зниклих осіб) італійського походження; крім того, на думку спадає судове розслідування, розпочате проти диктатора з Панами, генерала Мануеля Нор’єги, видачі якого вимагала Італія у зв’язку з вбивством Міністра Уго Спадафора.

Настільки вимогливий предмет, як екстрадиція та справи з європейським ордером на арешт, вимагає наявності досвіду та серйозного підходу, і в цьому питанні краще покластися на істинних професіоналів. 

індекс