Зв’яжіться з нами:

Завжди працездатний

Відповідаємо 24/24 - 365/365

Політичний притулок та громадянські права іноземців

Політичний притулок та громадянські права: особливо актуальна тема в нашій країні.

Наша міжнародна юридична фірма спеціалізується на наданні консультацій та допомоги іноземцям, які прагнуть отримати політичний притулок в Італії.

Положення про приймання та захист іноземців значно змінилися протягом останніх 10 років, через постійне збільшення потоку іноземців, які шукають захисту, особливо якщо їх переслідують в країні походження.

Нинішня ситуація така: наша країна може надати міжнародний захист та політичний притулок іноземцям, яких переслідують в країні їх походження через расу, релігію, національність, належність до певних соціальних груп чи політичні вподобання. Для цього має бути виконана лише умова: іноземець має отримати статус біженця.

Звідси випливає, всі іноземці, які опиняються в таких обставинах, а також особи без громадянства, які з тих же причин не бажають повертатися до країни походження, можуть попросити захист в Італії, подавши відповідний запит, а саме запит щодо визнання статусу, який є підставою для отримання міжнародного захисту та політичного притулку.

Політичний притулок в Італії: допомога іноземцям, які мають право на політичний притулок

Враховуючи те, що все більше і більше областей світу стають епіцентром політичних, ідеологічних, релігійних та військових сутичок, надання політичного притулку та міжнародного захисту стає обов’язковим питанням.

Захист тих, хто потребує безпеки та шукає притулку на території Італійської Республіки чи в іншій країні світу, став метою компанії ILA (International Lawyers Associates), працівники компанії отримали знання та компетенції у цій галузі міжнародного права, щоб бути в змозі досягти важливої мети — гарантувати повагу до громадянських прав та забезпечити максимально якісний міжнародний  захист своїм клієнтам.

Статус біженців: деякі пояснення

Як було вже чітко зазначено, особа може отримати політичний притулок та міжнародний захист, якщо вона буде визнана біженцем. Тому корисно зрозуміти, що таке визнання здійснюється із залученням фахівців високопрофесійних юридичних фірм, таких як юристи компанії ILA (International Lawyers Associates).

Положення, що регулюють відповідне визнання, містяться в італійському законі 1954 року, який реалізує відому Женевську конвенцію 1951 року. Треба чітко розуміти що, оскільки політичний притулок, який розуміється як невід’ємне цивільне право, автоматично не надається іноземцям, яких переслідують у їхніх країнах походження, слід подавати відповідну попередню заявку, на основі якої юристи зможуть робити все те, що є необхідним для отримання захисту та отримання політичного притулку.

Правила, що регулюють захист цього цивільного права не просто зрозуміти, тому всім зацікавленим особам варто звернутися до юридичної компанії ILA (International Lawyers Associates), яка спеціалізується на питаннях отримання статусу політичного біженця.

Це вирішальний крок у отриманні відповідного визнання і, таким чином, бажаного міжнародного захисту.

Хто має право подавати прохання про отримання політичного притулку?

Прохання про отримання політичного притулку передбачає, що особа має обґрунтований страх переслідування у країні походження через такі обставини:

  • раса: колір шкіри, належність до конкретної етнічної групи;
  • релігія: атеїстичні переконання, участь у релігійних обрядах або утримання від релігійних обрядів; інші релігійні дії або віросповідання;
  • інші релігійні дії або віросповідання;
  • національність: розуміється більш широко ніж належність до групи, що характеризується культурною, етнічною чи мовною ідентичністю, загальним географічним чи політичним походженням або спорідненістю з населенням іншої держави;
  • конкретна соціальна група: тобто група, що складається з членів, які мають спільні вроджені характеристики або спільну історію;
  • політична думка: також розуміється як думка чи переконання проти держави чи сторін або організацій, які контролюють державу чи істотну частину території.

Серед людей, які стикаються з такою проблемою, є багато таких, які стали шукачами притулку та почали захищати свої права, звернувшись до спеціалізованих юридичних фірм, таких як компанія International Lawyers Associates. Це дуже важлива справа, оскільки забезпечується захист беззахисних, а саме це демонструє велич і міць країни.

Індекс