Зв’яжіться з нами:

Завжди працездатний

Відповідаємо 24/24 - 365/365

Торгівля наркотиками в Італії та за кордоном: для того, щоби виграти справу потрібна допомога кваліфікованого адвоката

Коли йдеться про торгівлю наркотиків в Італії або за кордоном, захист обвинувачуваного обов’язково потрібно доручити адвокатові, що спеціалізується у справах про торгівлю наркотиками, а також має належну професійну підготовку та досвід успішного захисту справ за такими обвинуваченнями.

Фірма ILA – International Lawyers Associates успішно забезпечувала захист у суді кричущих справ про торгівлю наркотиками в країні та за кордоном. Ці процеси, у своїй більшості, викликали увагу з боку засобів масової інформації.

Торгівля наркотиками – транснаціональний злочин

Незаконний обіг наркотиків – торгівля наркотичними засобами, наприклад, героїном, кокаїном, марихуаною, екстазі, і т. ін., без сумніву, «позиція номер один» у злочинному обігу мафіозних структур. Наркоторгівлею керують могутні та ретельно організовані злочинні організації, які не лише володіють капіталом, засобами та людськими ресурсами, а і укладають спеціальні торговельні угоди з іншими кримінальними угрупованнями в інших країнах світу, наприклад, з наркокартелями Колумбії, Мексики та Болівії, з метою транспортування наркотиків та зброї від місць виробництва до місць споживання.

Фактично, наркоторгівля – транснаціональний злочин, для здійснення якого злочинці здатні використовувати різноманітні законодавчі акти, чинні в різних країнах світу, а також той факт, що деякі країни світу недостатньою мірою спроможні чинити опір цьому виду злочинної діяльності.

Говорячи більш конкретно, згідно зі статтею 74 Єдиного закону про наркотичні засоби, злочин з утворення об’єднання з метою торгівлі наркотиками вчиняється, коли троє або більше осіб об’єднуються з метою вчинення декількох зі злочинів, про які йдеться у статті 70(4), (6) та (10) (за винятком операцій, що стосуються речовин, зазначених у Категорії III Додатка I до Регламенту (ЄК) № 273/2004 та Додатку до Регламенту № 111/2005, або у статті 73), а особа, що сприяє, створює, керує, організує або фінансує таке об’єднання, карається – лише за скоєння цих дій – ув’язненням на строк не менше двадцяти років.

Таким чином, цією статтею передбачено покарання за створення об’єднання осіб з метою незаконного обігу наркотичних засобів і так званих прекурсорів наркотичних засобів.

Це класичний груповий злочин, таким чином, його невіддільною характеристикою є наявність декількох активних виконавців, кількість яких варіюється, відповідно до конкретного випадку; крім того, необхідним елементом цього злочину є наявність стабільного та постійного зв’язку з метою здійснення злочинного замислу.

Необов’язково, щоби всі співучасники діяли для досягнення однієї мети, але об’єднання осіб, до постійного складу якого входить імпортер наркотичного засобу, а також дрібні дилери цього ж засобу, постачальник наркотичного засобу та продавці, що отримують його для того, щоби взаємодіяти з кінцевими клієнтами під час так званого «роздрібної» торгівлі, тобто, роздрібний торговець та постійні покупці наркотичної речовини також можуть підпадати під дію статті 74.

Втім, наша фірма International Lawyers Associates, добре відома як фірма, що надавала підтримку фізичним особам, залученим до гуртової торгівлі великими партіями важких наркотиків, через відомі на весь світ шляхи поставок наркотичних речовин.

Але слід підкреслити, що конкретизація злочинного умислу не є обов’язковою умовою вчинення відповідних злочинів, оскільки в будь-якому випадку караною є дія, вчинена окремою особою під час скоєння спільного злочину.

Особи, обвинувачені в такому серйозному злочині, зможуть звернутися до нашої команди фахівців та матимуть можливість отримати підтримку від тих юристів, які спеціалізуються саме у справах про незаконний обіг наркотичних речовин; фактично, протягом багатьох років наша юридична фірма набула значного досвіду  в цій сфері, працюючи у справах так званих «наркодилерів», які були обвинувачені у торгівлі наркотиками між Італією та Південною Америкою.

Дуже корисним досвідом в цій сфері, свій внесок до створення якого вносить кожний з адвокатів у кримінальних справах, який працює з нашою фірмою, є знання найвідоміших маршрутів, якими наркотичні речовини потрапляють до Європи, і, зокрема, до Італії. Крім того, це знання чинного законодавства у сфері незаконного обігу наркотичних речовин у тих країнах, які найчастіше потерпають від незаконного обігу наркотиків.

Спеціальна інформація та вироки у справах про торгівлю наркотиками

В контексті теми незаконного обігу наркотиків, термін «наркотичний засіб» означає будь-яку речовину, придатну для використання у виробництві наркотичних або психотропних речовин, всі речовини, визначені та віднесені до категорій 1, 2 та 3 Додатка I Регламенту (ЄК) № 273/2004 та Додатка до Регламенту (ЄК) № 111/2005, у тому числі суміші та натуральні продукти, що містять зазначені речовини.

В цьому контексті дуже важливо знати, що нещодавно постановою № 563 від 8 січня 2018 року Верховний Суд надав роз’яснення щодо відмінностей між об’єднанням, яке займається незаконним обігом наркотичних речовин, відповідно до статті 74 Законодавчого декрету № 309/90, – обтяжувальною обставиною, про яку йдеться у статті 7 Закону № 203/1991, та об’єднанням, про яке йдеться у статті 416-bis Кримінального кодексу.

У своїй постанові Верховний Суд підтвердив збіг між визначенням об’єднання, про яке йшлося у статті 416-bis Кримінального кодексу та визначенням, яке наводиться у статті 74 Президентського декрету № 309 від 1990, враховуючи часткову відмінність стосовно охоронюваних юридичних прав, а саме прав у сфері громадського правопорядку, охорони особистого та колективного здоров’я. Крім того, згідно з висновком суддів Верховного Суду, визначення «об’єднання, що займається незаконним обігом наркотичних речовин» вживається тоді, і лише тоді, коли об’єднання було засновано та формувалося виключно з метою здійснення діяльності у сфері обігу наркотиків.

Таким чином, згідно з рішенням суду, який встановлює норми законності, відмінність між двома формами об’єднань полягає у телеологічному елементі, причому тут потрібно брати до уваги програмну мету відповідного об’єднання.

Таким чином, законодавча судова практика  тяжіє до визначення об’єднання, яке наводиться у статті  416-bis Кримінального кодексу. Метод мафіозної групи означає, що спосіб злочинної діяльності такого об’єднання не обмежується лише наркоторгівлею, а проеціюється, у всіх фундаментально важливих аспектах, на встановлення сфери домінування, у тому числі, під час скоєння цілої низки злочинів, які не обмежуються сектором наркоторгівлі.

Для того, щоби якнайкраще організувати судовий захист проти цього виду обвинувачення, необхідна підтримка адвоката у кримінальних справах, який матиме глибокі знання предмета справи та багатий досвід у цій сфері – всі ці якості наявні у фахівців фірми International Lawyers Associates.

Покарання за торгівлю наркотиками в Італії та за кордоном

Наркоторговці є у всіх країнах світу, та, оскільки незаконний обіг наркотичних засобів вважається одним з найтяжчих злочинів, за нього передбачається доволі суворе покарання. В цілому, особи, яких обвинувачують, а потім засуджують у вчиненні таких злочинів, отримують вироки від десяти до тридцяти років позбавлення волі. Тому, особа, яка здійснює продаж наркотиків, наражається на ризик бути позбавленою волі на довгий строк; причому покарання за найтяжчі злочини можуть бути настільки ж суворими, як і за скоєння вбивства!

Слід зазначити, що наразі на законодавчому рівні  існує розмежування між так званими легкими наркотиками, наприклад, гашишем та марихуаною, та так званими важкими наркотиками, такими як кокаїном, героїном та синтетичними наркотиками. На транснаціональному, та навіть міжконтинентальному рівні всі види речовин регулярно транспортуються через відомі канали, і кожний адвокат у кримінальних справах, який є членом нашої команди, має досвід роботи із розглядом справ про незаконний обіг різного роду наркотичних засобів, які вживаються та є найпоширенішими у цей час.

Більш конкретно кажучи, у випадку, коли троє або більше осіб об’єднуються для вчинення більше, ніж одного зі злочинів, передбачених статтею 73, кожен, хто сприяє, створює, керує, організовує або фінансує таке об’єднання, каратиметься, лише за вчинення цього діяння, позбавленням волі строком не менш ніж 20 років.

Кожен, хто бере участь в такому об’єднанні, каратиметься позбавленням волі строком не менш ніж 10 років.

Покарання посилюється, якщо кількість учасників складає десять або більше осіб, або якщо до складу учасників входять особи, які мають залежність від наркотичних або психотропних речовин.

Якщо об’єднання озброєне, покарання, у випадках, що зазначені в пунктах 1 та 3, не може бути менш ніж двадцять чотири роки ув’язнення та, у випадку, про який йдеться в абзаці 2, дванадцять років ув’язнення. Об’єднання вважається озброєним у тому випадку, коли учасники мають зброю або вибухові матеріали, навіть якщо їх приховують або тримають у схованках.

Покарання посилюється у разі настання обставини, передбаченої статтею 80(1)(e).

Якщо об’єднання створюється для вчинення дій, обумовлених в абзаці 5 статті 73, застосовуватимуться положення першого та другого абзаців статті 416 Кримінального кодексу.

Терміни покарання, передбачені абзацами 1 – 6, будуть зменшені на половину або дві третіх для осіб, що дійсно вчинили дії для отримання доказів злочину або вилучення в об’єднання  найважливіших ресурсів для скоєння злочинів.

Посилання у законах та декретах на злочин, передбачений статтею 75 Закону № 685 від 22 грудня 1975 р., скасованого статтею 38(1) Закону № 162 від 26 червня 1990 р. слід вважати посиланням на цю Статтю.

Закон про незаконний обіг наркотиків обговорюється протягом багатьох років, і, на сьогодні, після посилення покарання, відправлення великої кількості наркотичних засобів вважається особливою обтяжувальною обставиною. Фактично, якщо у справі йдеться про велику кількість наркотичних засобів, термін покарання збільшується ще на половину або на дві третіх. В цілому, закон безпосередньо не визначає, у якому випадку кількість наркотичних засобів вважається «великою»; при цьому Касаційний суд розробив Таблиці, якими слід керуватися (зокрема, зазвичай не буде встановлюватися наявність обтяжувальної обставини, про яку йшлося вище, у тому випадку, коли кількість наркотичного засобу буде нижчою ніж зазначена в Таблиці Міністерства для кожного виду наркотичних засобів двохтисячократна максимальна кількість, визначена в міліграмах).

Слід також враховувати той факт, що, згідно з тим, що зазначено у статті 74 Єдиного закону про наркотичні засоби, покарання буде посилене у випадку підробки наркотичних або психотропних речовин, або у випадку їх змішування з іншими речовинами у спосіб, що посилює їхній потенційний шкідливий вплив.

Судовий захист для торговців наркотиками: покладіться на фірму ILA

З цього логічно зробити висновок про те, що для визнання підзахисного винним у вчиненні злочину міжнародного незаконного обігу наркотичних засобів, важливо буде з’ясувати обставини, за яких були висунуті ці обвинувачення. У разі пред’явлення такого обвинувального акту, адвокат сторони захисту, який спеціалізується у справах про наркотичні засоби, має можливість запропонувати досвід роботи з низкою справ, предметом яких були відповідні правові питання.

Крім того, потрібно враховувати, що розгляд подібних справ завжди великою мірою цікавить засоби масової інформації, тому адвокат, який надає захист у кримінальних справах, мусить бути здатним ефективно забезпечити захист іміджу свого клієнта.

індекс