Зв’яжіться з нами:

Завжди працездатний

Відповідаємо 24/24 - 365/365

Асоціація Злочину: Незаконний Обіг Наркотиків

У контексті італійського правового середовища злочин асоціації передбачає створення асоціації, організації, складеної принаймні з трьох осіб, які об’єднуються для створення стійкої структури, з юридичною особистістю, відмінною від окремих учасників, і здатності виконувати конкретну і заздалегідь визначену кримінальну програму.

Злочини асоціації, серед яких виділяється стаття 416 Кримінального кодексу Італії, представляють собою категорію багатосуб’єктивних або співучасницьких злочинів.

Основні вимоги для злочину асоціації

Для настання злочину асоціації важливо не лише мати мінімальну кількість учасників (принаймні три особи), але також встановити стійкий і тривалий зв’язок з метою втілення кримінальної програми.

Важливо підкреслити, що покарання застосовується до окремого акту участі, незалежно від фактичного вчинення злочинів, запланованих асоціацією.

З іншого боку, проста участь в кримінальній організації не автоматично призводить до відповідальності за злочини, вчинені іншими членами.

Кримінально важлива асоціація вимагає стійкої, навіть якщо примітивної, організації, яка має тривати в часі і бути здатною втілити кримінальні цілі, визначені при її створенні.

Асоціація злочинців згідно зі статтею 416 Кримінального кодексу

Стаття 416 Кримінального кодексу передбачає покарання тих, хто сприяє, створює або організовує асоціацію з метою вчинення ряду злочинів. Навіть проста участь в асоціації вважається злочином.

Для злочину асоціації злочинної організації потрібно наявність структурної організації, навіть якщо вона є мінімальною, з осіб та ресурсів, функціональних для вчинення невизначеної кількості злочинів. Важливо, щоб окремі учасники були свідомі, що вони є частиною тривалої асоціації і були готові сприяти втіленню спільної кримінальної програми.

Основні елементи асоціації злочинців

Асоціація злочинців відзначається такими ознаками:

  • Тенденційно стійкий асоціативний зв’язок: існує тривалий зв’язок між членами асоціації, спрямований на втілення кримінальної програми.
  • Невизначеність кримінального замислу: кримінальний план може включати в себе різноманітні злочини без конкретних обмежень.
  • Організаційна структура: навіть якщо вона є мінімальною, вона повинна бути придатною і адекватною для втілення кримінальних цілей.

Суб’єктивний елемент

Для настання злочину асоціації злочинців потрібен специфічний умисел, який передбачає усвідомлення участі та активного сприяння асоціації, разом із бажанням бути її частиною.

У підсумку, злочин асоціації за статтею 416 Кримінального кодексу є злочином небезпечності, заснованим на стійкому асоціативному зв’язку, невизначеному кримінальному замислі та адекватній організаційній структурі.

Асоціація мафіозного типу згідно зі статтею 416-bis Кримінального кодексу

Стаття 416-bis Кримінального кодексу, введена Законом 646/1982, розширює кримінальну відповідальність на дії, що виходять за межі асоціації злочинців, включаючи законні або не прямо пов’язані з вчиненням злочинів.

Асоціація мафіозного типу може не бути спрямована на вчинення конкретних злочинів, але законні дії можуть стати незаконними через саму асоціацію.

Елементи асоціації мафіозного типу

Асоціація мафіозного типу відрізняється такими ознаками:

  • Широка мета: вона не обмежена вчиненням конкретних злочинів, а може включати такі дії, як інфільтрація в політику, в державну адміністрацію і в економіку.
  • Захист громадського порядку: покарання застосовується до кримінальних організацій, таких як мафіозні організації, які загрожують демократичному порядку і свободі підприємництва.

Об’єктивний елемент

Асоціація мафіозного типу може включати різноманітні дії, включаючи участь, просування, керівництво і організацію. Те, що відрізняє цю асоціацію, – це “мафіозний метод”, використовуваний для втілення кримінальної програми.

Мафіозний метод

“Мафіозний метод” ґрунтується на таких аспектах:

  • Застосування страху: асоціація використовує страховий тиск, щоб змусити жертв психологічно підкоритися, незалежно від фактичного вчинення насильницьких дій або загроз.
  • Підкорення та омерта: жертви переживають психологічне підкорення і стан омерти через загрозу асоціації.

Суб’єктивний елемент

Суб’єктивний елемент, який вимагається для асоціації мафіозного типу, – це специфічний умисел бути частиною асоціації, із свідомістю щодо цілей та інструментів інтимідації. Потрібно активно сприяти асоціації і її цілям.

Асоціація з метою торгівлі наркотиками згідно зі статтею 74 Указу Президента Республіки № 309/90

Стаття 74 Указу Президента Республіки № 309 від 1990 року (Закон про наркотики) передбачає покарання за просування, створення, керівництво, організацію, фінансування та участь у спілці, спрямованій на незаконний обіг наркотичних речовин. Цей злочин спрямований на захист як здоров’я громадян, так і громадського порядку.

Об’єктивний елемент

Асоціація з метою торгівлі наркотиками включає в себе участь більше ніж однієї особи, які співпрацюють для отримання прибутку від наркотичної торгівлі. Важливо, щоб всі особи розуміли, що вони діють в рамках організації та сприяють досягненню спільної мети – здобуттю прибутку від наркотичної торгівлі.

Не потрібна спеціальна організація, але скоріше збіг поведінково інтегрованих дій в стабільному і постійному контексті.

Ролі

У спілці, спрямованій на торгівлю наркотиками, існують різні ролі, включаючи просування, створення, керівництво, фінансування і лідера, кожен з власними функціями в межах спілки.

Суб’єктивний елемент

Для настання злочину потрібний специфічний умисел, який передбачає усвідомлення і бажання активно сприяти досягненню кримінальної програми в стабільний і постійний спосіб. Асоціація може базуватися на відносинах між постачальником наркотиків та реалізаторами, за умови, що всі сприяють спільній меті – обігу наркотиків.

Загальний висновок полягає в тому, що асоціація з метою злочинності в сфері наркотиків є складним злочином, який передбачає створення організації з метою незаконного обігу наркотичних речовин, з чітко визначеними об’єктивними та суб’єктивними вимогами. Кара за цей злочин спрямована на захист громадського здоров’я та громадського порядку.