Зв’яжіться з нами:

Завжди працездатний

Відповідаємо 24/24 - 365/365

«Білокомірцева злочинність»: таке серйозне звинувачення вимагає захисту високого рівня

Що означає «білокомірцева злочинність»? Звідки походить цей термін?

Саме Едвіну Сатерленду, відомому американському вченому, ми завдячуємо першим визначенням правопорушень, які кваліфікуються «білокомірцевими злочинами».

Сатерленд заклав основи для дослідження, яким в подальші роки продовжували займатися й інші науковці, поглиблюючи модель «білокомірцевого злочину» та адаптуючи це поняття до конкретних практичних методів та соціально-економічних змін. З того моменту, кримінологічні розслідування вже не велися стосовно окремих осіб, а стосовно комплексної та структурованої кримінальної поведінки, залежної від організації економічної діяльності підприємства.

Такими злочинами безпосередньо вважались злочини, скоєні особами, які мають високий соціальний статус (які могли бути кваліфіковані як такі на підставі посади, яку вони обіймають), таким чином, переважно йшлося про фізичних осіб-представників середнього та вищого соціальних класів, що мали значну обізнаність у технічних питаннях, мали авторитет та були «соціально впевнені».

Було зроблено висновок про те, що саме завдяки такій своїй важливій ролі, ці особи з більшою ймовірністю могли бажати та з більшою легкістю досягати несправедливого збагачення шляхом скоєння, якщо це було необхідно, серйозних кримінально караних зловживань.

Це обумовило необхідність розмежувати ці, так звані, «білокомірцеві злочини», виокремити їх з решти інших.

Що таке «білокомірцеві» злочини

«Білокомірцевими злочинами» часто називають не прості порушення технічних правил, а умисну поведінку, яка може негативно впливати на різні категорії потерпілих осіб.

Одним з прикладів, є, власне, держава: розглянемо справу стосовно підкупу, одержаного, наприклад, офіційними посадовцями. Часто «білокомірцевих» службовців, через їхні значні технічні знання та посади, які вони обіймають у своїх компаніях, звинувачують у несправедливому збагаченні та/або скоєнні серйозних зловживань, караних системою кримінального правосуддя.

Ще гірше те, що пересічні громадяни не здатні дати чітке визначення терміну «білокомірцевих» злочинів.

Так, наприклад, їх часто плутають з більш розповсюдженими випадками «професійних крадіжок», з тією різницею, що професійний крадій зазвичай вважається злочинцем, тоді як бізнесмен вважається респектабельним громадянином. Люди практично не бачать, у чому полягає різниця.

Таким чином, існує гостра необхідність внесення певної ясності у цю складну та суперечливу тему.

У повсякденному спілкуванні «білокомірцеві» службовці визначаються як ті, що не виконують фізичної роботи, а працюють, використовуючи знання, отримані під час свого навчання. Класичними прикладами «білокомірцевих» службовців є офісні працівники, професійні спеціалісти та цивільні службовці.

Такі злочини, що, в цілому, мають мету фінансового збагачення, зазвичай характеризуються відсутністю насильницьких дій, а також категорією потерпілих осіб. Логікою обумовлено, що типовим суб’єктивним елементом цих правопорушень є умисні неправомірні дії, у тому сенсі, що виконавець злочину має повною мірою усвідомлювати неправомірність дій, яку він або вона вчиняє.

Види «білокомірцевих» злочинів

В цілому, «білокомірцеві» злочини пов’язані зі сферою фінансів, ринків та торгівлі. Відрізняються такі їхні головні різновиди:

– Шахрайство

– Відмивання грошей

– Корупційні правопорушення

– Шахрайство з державними коштами

– Міжнародне хабарництво

– Маніпуляції на торгах

– Утримання від участі в тендерах

– Шахрайство та невиконання зобов’язань з державного постачання

– Шахрайство з обтяжувальними обставинами у зв’язку з отриманням державного фінансування або фінансування від ЄС

– Шахрайство у справі про неплатоспроможність

– Фальшивий бухгалтерський облік

Крім цього, існує низка правопорушень, що підпадають під дію спеціального законодавства, яке регулює «корпоративні злочини» та злочини, скоєні на міжнародній арені.

«Білокомірцева» злочинність у сфері підприємництва зазвичай полягає у наданні фальшивої фінансової звітності компаній, маніпуляціях на фондових торгах, прямому та непрямому підкупі офіційних посадовців, шахрайстві під час проведення торгових операцій, розкраданні та незаконному привласненні коштів, податковому шахрайстві, інших «неправомірних діях» під час процедури банкрутства та навіть у банкрутстві як такому.

Так, наприклад, у медичній професії яка, на перший погляд, вважається менш криміналізованою ніж інші,  вчиняються такі незаконні дії як продаж алкоголю та наркотиків, аборти, злочинна самовпевненість при лікуванні, лжесвідчення при розслідуванні автомобільних аварій, неправдиве оголошення людини божевільною, і т.ін.

Описаній вище категорії кримінальних злочинів, як правило, не надається належної уваги, навіть у судах. Це відбувається з чотирьох фундаментальних причин:

– Мирові судді схильні вважати цей вид злочину малоймовірним;

– «Білокомірцеві» злочини не вважаються суспільно небезпечними;

– Не вважається, що ступінь серйозності шкоди, заподіяної жертвам злочинів представниками вищого класу, такий самий, як і той, від якого потерпають жертви інших видів злочинів;

– Засоби масової інформації часто висвітлюють злочини, скоєні представниками багатших класів суспільства, наводячи для них виправдувальні аргументи.

Судове переслідування «білокомірцевих» злочинів рідко ведеться у відношенні декількох осіб. Так, наприклад, політична корупція майже завжди означає змову між політиками та бізнесменами, але зазвичай судове переслідування ведеться у відношенні до однієї особи.

Таким чином, дехто дотримується думки про те, що існує чітко визначений зв’язок між «білокомірцевою» злочинністю та організованою злочинністю, враховуючи який можна переформулювати поняття організованої злочинності як «злочинність, що є організованою», а не «злочинність мафіозних структур». В будь-якому випадку, обидві структури – це організації, існування яких забезпечується корупцією; інакше кажучи, вони є нічим іншим, як окремими формами організованої злочинності. 

Невиправдана соціальна реакція

В останні роки – вірогідно, завдяки тому, що всі ми бажаємо забезпечити собі якомога більш безжурне життя – здається, що соціальна реакція на «білокомірцеві» злочини стала значно гострішою.

Фактично, суспільство приділяє все більше уваги до цього виду неправомірних дій, а також до засобів судового захисту від них, передбачених законодавством.

У будь-якому випадку, економічна шкода від «білокомірцевої» злочинності, якою великою вона б не була, спричиняє менший ступінь занепокоєності, ніж шкода, яка завдається соціальним зв’язкам; цього роду злочини підривають довіру, створюючи, таким чином, атмосферу підозрілості, а це, своєю чергою, послаблює соціальну мораль.

Відверто кажучи, це є і питання етики, яке зумовило поширення такого поняття як корпоративна соціальна відповідальність. Це призвело до виникнення етичних кодексів та концепцій соціальної рівноваги. Етичні кодекси являють собою свого роду установчий регламент компанії, хартію моральних прав та обов’язків, в якій визначається етична та соціальна відповідальність кожного учасника корпоративної організації.

В наші дні ми можемо говорити про існування транснаціональної та глобалізованої злочинності, коли злочини можновладців набувають всесвітніх масштабів, і їх не можна кваліфікувати за однією категорією або у полі окремо взятого законодавства. Цей вид злочинності обумовлений не послабленням соціальних зв’язків, а їхнім зміцненням.

Нещодавно, вищі органи національної і навіть міжнародної влади, вочевидь, визнали серйозність та небезпеку економічної злочинності та пов’язаних з нею явищ (Брюссельська та Паризька Європейські конвенції 1997 р., Палермська конвенція ООН від 2000 р. тощо). Ці позиції, за умови необхідної перевірки фактів правопорушень – велика новація, оскільки ставлення таких інституцій має першочергове значення у боротьбі з цим видом злочинності.

Незважаючи на це, скоєння «білокомірцевих» злочинів не припиняється, а осуд передбачуваних виконавців стає все більш суворим.

Це обумовлює необхідність забезпечення захисту висококваліфікованими фахівцями.

ILA: досвідчені адвокати, які забезпечують захист у справах про «білокомірцеву» злочинність

Особи, які несуть відповідальність за «білокомірцевий» злочин, вочевидь, потребують дуже специфічного захисту. Як правило, такі клієнти мають дуже високий рівень професійно-технічної підготовки, і, таким чином, не можуть покладатися на пересічного адвоката у кримінальних справах. Їм потрібен такий адвокат, або, навіть краще, команда адвокатів, які є експертами у питаннях податкового та банківського законодавства та нормативно-правових актів.

Фірма International Lawyers Associates, разом зі своєю змішаною командою фахівців, до складу якої входять адвокати у кримінальних та податкових справах, а також її власні бізнес-консультанти, – це асоційована юридична фірма, яка багато років поспіль докладає свої професійні зусилля для забезпечення всебічного захисту «білих комірців».

Саме цьому вона може вважатися одним з найкращих варіантів для осіб, які перебувають під слідством або обвинувачуваних у скоєнні таких злочинів.

Адвокати фірми International Lawyers Associates – обізнані знавці та спеціалісти з питань підприємницької діяльності, фінансової звітності та нормативно-правових актів, що регулюють роботу фінансового ринку.

При цьому важливим буде не лише високий рівень підготовки у цих сферах, але й обраний метод захисту, який полягає у формуванні команди адвокатів-захисників, здатних гарантувати максимальну увагу до справи клієнта.

Таке дражливе та суперечливе питання вимагає захисту фахівцями найвищої кваліфікації, які добре знають, як організовувати захист на підставі досконалого аналізу справи про білокомірцевий злочин.

Для цього виду захисту необхідно дуже ретельно обирати адвоката, оскільки, як легко зрозуміти, не кожен фахівець зможе повністю гарантувати юридичний захист такого рівня.

індекс