Зв’яжіться з нами:

Завжди працездатний

Відповідаємо 24/24 - 365/365

Передача кримінальних проваджень: Аналіз та глибоке дослідження

Закон № 149 від 2016 року делегував Уряду впровадження Конвенції про судову допомогу у кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу з метою зміцнення міжнародного судового співробітництва.

Наслідки та цілі Закону 149/2016

Законодавство ввело до дії Розділ IV bis Кримінального процесуального кодексу, що встановлює правила передачі кримінальних проваджень у межах ЄС та за окремими міжнародними конвенціями.

Ключові аспекти статей 746 біс, 746 тер та 746 кватер

Ці три статті визначають вимоги та процедури, пов’язані з передачею кримінальних проваджень, як активних, так і пасивних, між Італією та іншими державами. Вони забезпечують виконання принципу ne bis in idem та спрямовані на уникнення подвійного кримінального переслідування.

Принципи та процедури

Стаття 746 біс встановлює критерії передачі кримінальних проваджень, враховуючи такі фактори, як місце вчинення злочину та місце проживання підозрюваного. Стаття 746 тер регулює пасивну передачу кримінальних проваджень з-за кордону в Італію, тоді як стаття 746 кватер стосується активної передачі, коли Італія відмовляється від здійснення кримінальних дій.

Гарантії та захист прав

Ці положення надають гарантії підозрюваним, такі як повага до фундаментальних принципів італійської правової системи та збереження ефективності доказів, зібраних за кордоном. Крім того, вони встановлюють процедури для розрахунку запобіжного тримання під вартою та підтвердження запобіжних заходів.

Отже, передача кримінальних проваджень між державами є невід’ємною частиною міжнародного судового співробітництва. Положення, визначені в статтях 746 біс, 746 тер та 746 кватер Кримінального процесуального кодексу, надають чітку та регульовану систему для забезпечення ефективної правосуддя та поваги до фундаментальних прав підозрюваних.