Зв’яжіться з нами:

Завжди працездатний

Відповідаємо 24/24 - 365/365

Модель 231: Комплексний Посібник для Бізнесу

Вступ до Моделі 231

Законодавчий декрет №231 від 8 червня 2001 року, також відомий як Модель 231, є віхою в італійському законодавстві. Вперше вводиться кримінальна відповідальність за певні злочини, вчинені юридичними особами або фізичними особами, які мають безпосереднє відношення до колективного суб’єкта. Метою є забезпечити, щоб такі злочини не приносили прямої вигоди або інтересу суб’єкту.

Що таке Модель 231?

Модель 231 є організаційною та управлінською моделлю, не обов’язковою для впровадження, яку можуть прийняти всі компанії, незалежно від їх розміру. Її впровадження дозволяє компаніям виключити або обмежити свою відповідальність, що виникає через злочини, вчинені їхніми працівниками, якщо модель правильно реалізована.

Переваги Впровадження Моделі 231

Заповнення Моделі 231 дозволяє застосовувати комплексну та ефективну систему контролю в межах компанії, запобігаючи поведінці, що підпадає під категорії правопорушень, описаних у декреті. У випадку порушень компанія може захистити себе, уникаючи грошових або заборонних санкцій.

Кроки для Уникнення Санкцій

  1. Прийняття Моделі 231: Прийняття організаційних моделей, які відповідають Законодавчому декрету 231/2001.
  2. Суворе Застосування: Забезпечення суворого застосування цих моделей, завдання покладається на Наглядовий Орган.
  3. Постійне Оновлення: Часте оновлення моделі для підтримання її актуальності та ефективності.

Побудова Моделі 231

Аналіз Бізнес-Реальності

Для побудови індивідуальної Моделі 231 починають із ретельного аналізу бізнес-реальності. Це дозволяє вирішити всі специфічні потреби робочого контексту. Ключем є розуміння, які злочини можуть загрожувати компанії, визначаючи фактичний вплив через “картографію чутливих зон”.

Інтерв’ю

Інтерв’ю з ключовими фігурами в організаційній структурі компанії допомагають виявити всі ризикові дії. Після цього етапу вживаються перевірки, щоб охопити зони, ще не захищені належною процедурною схемою.

Наглядовий Орган

Відповідно до Законодавчого декрету 231/2001, необхідно створити Наглядовий Орган, який здійснює перевірки ефективності моделі, виявляє будь-які слабкі місця та пропонує цільові коригування.

Характеристики Моделі 231

Загальна та Спеціальна Частини

Кожна Модель 231 складається з двох основних частин:

  • Загальна Частина: Описує характеристики суб’єкта, надаючи загальний огляд його діяльності та компетенцій.
  • Спеціальна Частина: Описує конкретні категорії злочинів для компанії та відображає відсоток ризику їх вчинення.

Кодекс Етики та Дисциплінарна Система

Модель також включає перелік поведінкових правил, що формують Кодекс Етики та Дисциплінарну Систему суб’єкта. Наглядовий Орган діє в межах цього механізму для захисту компанії від адміністративної відповідальності.

Динамічна Модель

Модель 231 не є статичним протоколом, а динамічним та постійно розвивається інструментом. Вона стає незамінним засобом захисту для будь-якої складної організації, забезпечуючи канали для повідомлення про незаконну діяльність та застосування санкцій до порушників.

Висновок

Прийняття Моделі 231 є важливим кроком для компаній, які прагнуть захистити себе від кримінальної відповідальності за правопорушення, вчинені їхніми працівниками. Впровадження та підтримання цієї моделі є необхідними для забезпечення ефективної системи контролю та адекватного правового захисту.