Зв’яжіться з нами:

Завжди працездатний

Відповідаємо 24/24 - 365/365

Злочинна лікарська недбалість та її жертви: важливість залучення першокласного адвоката

В останні роки значно збільшилась кількість судових проваджень, пов’язаних з випадками злочинної лікарської недбалості. За виконання своєї роботи лікар може нести кримінальну, громадянську або дисциплінарну відповідальність.

Це може статися з широкої низки причин, від безпосереднього невиконання зобов’язань, встановлених законодавством та нормативно-правовими актами, що регулюють виконання професійних обов’язків лікаря, до порушення професійних зобов’язань, що можуть підпадати під визначення кримінального правопорушення.

Поле відповідальності медичних працівників можна вважати однією з тих галузей, в яких фахівці International Lawyers Associates досягли найвищого рівня спеціалізації, це дає можливість отримання потерпілими та їхніми сім’ями справедливої компенсації за шкоду, заподіяну через лікарські помилки.

В минулі роки ця проблема, на жаль, набула безсумнівної актуальності та резонансу у засобах масової інформації, проте, адвокати фірми International Lawyers Associates, які спеціалізуються на справах про лікарську недбалість, досягли значних результатів в цій галузі, як при врегулюванні в суді, так і у позасудовій роботі, уникаючи при цьому будь-якого роду прилюдного висвітлення справи.

Злочинна лікарська недбалість: огляд справ та процедур їх розгляду

Відповідальність лікаря у зв’язку з виконанням його професійних обов’язків, підпадає під ширшу категорію «злочинної лікарської недбалості» та набуває форм помилок та бездіяльності, що завдають шкоди, в меншому або більшому розмірі, залежно від конкретної справи, здоров’ю пацієнта, і навіть можуть призводити до смерті, у більш серйозних випадках.

Таким чином, це є формою відповідальності за винне або умисне вчинення дії або бездіяльність. У випадку відповідальності за умисне вчинення дії, порушення, якщо вони пов’язані зі здійсненням медичним працівником професійної діяльності, вважаються навмисними та свідомими, отже, дисциплінарні стягнення за них повинні тягти за собою більш суворе покарання, ніж у випадку проступку.

Далі ми більш детально розглянемо ті дисциплінарні стягнення, які зараз застосовуються у випадках злочинної лікарської недбалості, а також основні зміни, які стались у цій сфері протягом минулих років.

Зміни до положень, що регулюють злочинну лікарську недбалість

В останні роки відбулися дві значні зміни у законодавчих актах, що регулюють дисциплінарні стягнення, застосовних у випадках необережності медичних працівників та кримінальної відповідальності лікарів: так, широковідомі закони Бальдуччи №189/2012 та Джеллі № 24/2017 ввели у дію повністю інноваційне бачення самої концепції наявності складу кримінального злочину у діях медичних працівників.

Закон Бальдуччи вводить важливу зміну у сферу кримінальної відповідальності медичних працівників: згідно з нею, лікар, яких дотримується належних професійних практичних методів та вказівок наукової спільноти, не повинен притягуватися до кримінальної відповідальності за незначні порушення.

До реформи, запровадженою з уведенням закону Бальдуччи, лікарів значно частіше притягували до відповідальності за захворювання пацієнтів та наступну їхню смерть.

Прийняття закону Gelli № 24/2017, на той час означало внесення суттєвих змін до Кримінального кодексу та скасування, окрім іншого, першого абзацу статті 3 закону Бальдуччи. Зокрема, в статті 590-sexies під заголовком «Відповідальність за вину у смерті або тілесне ушкодження в галузі охорони здоров’я», де визначаються випадки, коли лікарю ставиться за вину відповідальність за смерть або тілесне ушкодження пацієнта, йдеться: «якщо подія сталася через недбалість, караність виключається у разі дотримання рекомендацій, передбачених настановами, що були визначені та опубліковані згідно з законодавством, або, у разі їх відсутності, належних клінічних та медичних практичних методів, за тієї умови, що рекомендації, надані у вищезазначених настановах, мають відповідати специфіці випадку».

Це положення виключає караність медичних працівників у разі, якщо подія сталася через недбалість. Відповідальність лікаря, з іншого боку, не виключатиметься, якщо подія сталася через необережність або нерозсудливість.

В цілому, зазначене правило застосовне для звільнення від відповідальності медичного працівника загальної практики, який, під час виконання медичних операцій, вчинив недбалість, проте, водночас з цим, дотримався «рекомендацій, зазначених в настановах або належних практичних методах надання клінічної допомоги», за умови, що зазначені вище настанови «відповідають специфіці випадку».

Втім, це формулювання виявилося з самого початку неясним, та спричинило багато розбіжностей, з метою врегулювання яких Верховний Суд у 2018 році вирішив чітко визначити окремі моменти, що стосуються «нового визначення вини з боку медичного працівника» і виніс відому постанову Маріотті.

З цією метою правознавці підтвердили, що професійний медичний працівник несе, на підставі вини, відповідальність за смерть або тілесне ушкодження, спричинені шляхом вчинення медично-хірургічних дій:

– у разі, якщо подія сталася через необережність (навіть незначну необережність) або нерозсудливість;

– у разі, якщо подія сталася через необережність (навіть незначну необережність) в результаті злочинної недбалості, коли відповідний випадок не врегульований рекомендаціями настанов або належної клінічної практики;

– у разі, якщо подія сталася через необережність (навіть незначну необережність) в результаті злочинної недбалості під час визначення або вибору настанов або практик, що не застосовні до особливостей конкретного випадку;

– у разі, коли подія сталася в результаті «серйозної» необережності через недосвідченість у виконанні рекомендацій настанов або належної практики, які були застосовні, враховуючи ступінь ризику, що підлягає управлінню, а також особливу складність виконання медичної дії.

Наостанок розглянемо ще одну добре відому проблему тлумачення визначень, яка виникла з плином часу – проблему хронологічної послідовності актів кримінального законодавства, зокрема, стосовно попередньої нормативно-правової бази, що була встановлена так званим «Декретом Бальдуччи». Говорячи більш конкретно, постало питання про те, чи варто, в контексті застосування статті 2 Кримінального кодексу, чи вважати більш сприятливим закон, яким в нашу систему була внесена стаття 590-sexies, чи статтю 3 «Декрету Бальдуччи».

Крім того, роз’яснення цього питання дається і у сфері прецедентного права, де йдеться: «що другий абзац статті 590-sexies є більш сприятливою нормою, оскільки вона забезпечує підставу для некараності лікаря, яка застосовується лише у випадку недосвідченості та незалежно від ступеня вини».

Логічним буде відзначити той факт, що на цей час бракує рекомендацій та належних практичних методів, акредитованих науковою спільнотою для специфічних особливостей Covid 19.

В контексті цього висновку доцільно поставити питання про те, які конкретні дії має вчинити лікар у ситуації, коли патологія є новітньою, а наукових досліджень з відповідного предмета бракує.

Таким чином, специфіка роботи з випадками захворювання на Covid 19 має бути ретельно типологізована законодавцем, а посилання на злочинну недбалість має описувати всі гіпотетичні випадки та обставини, які можуть наставати в контексті діагностики пандемічного захворювання.

Проте зараз, оскільки бракує закріплених у законодавстві параметрів клінічної допомоги для роботи з невідкладними станами, і оскільки складно визначити помилку у діях, які вчиняють медичні працівники, у разі судової тяжби було б суттєво важливим звернутися до спеціалізованих юристів, обізнаних з останнім розвитком подій у цій сфері.

Професійна відповідальність медичного працівника – частина вкрай чутливого контексту: відношень між медичним працівником і пацієнтом. Враховуючи це, правильний вибір фахівців із захисту може докорінно змінити ситуацію!

Особи, постраждалі через злочинну лікарську недбалість: як захиститися якнайкраще

Як видно, юридичний сценарій у випадку злочинної лікарської недбалості/відповідальності, значною мірою змінився.

В наявних умовах, для отримання належного захисту у разі злочинів, пов’язаних з лікарською недбалістю, потрібно звернутися до досвідчених, кваліфікованих юристів, які повністю обізнані з новим законодавством, про яке ми згадували вище. В цьому сенсі  адвокати International Lawyers Associates – саме ті спеціалісти, до кого потрібно звернутися, бо вони  спеціалізуються на випадках злочинної лікарської недбалості та на справах осіб, що постраждали через лікарську недбалість.

Колектив юристів нашої добре відомої юридичної фірми займається саме процесуальним захистом сторін, потерпілих через зазначені вище правопорушення. Наша фірма пропонує:

• повну підтримку під час розгляду кримінальних проваджень;

• адвокатський захист у провадженнях у порядку цивільного судочинства;

• великий досвід, спрямований на максимально оперативне задоволення клієнта;

• повну судову та позасудову підтримку з метою отримання компенсації шкоди, завданої злочинною медичною недбалістю.

Наша фірма, з метою забезпечення отримання справедливої компенсації за тілесне ушкодження або заподіяння шкоди здоров’ю людини, вчинятиме серію дій, спрямованих на доведення відповідальності медичних робітників, як загальної практики, так і лікарів-спеціалістів, що працюють у сфері публічної охорони здоров’я і у приватному секторі.

З цією метою, фахівці фірми International Lawyers Associates надають клієнту, на підставі величезного досвіду, набутого судово-медичними експертами, які співпрацюють з нашою юридичною фірмою,  медично-юридичну експертизу, з допомогою якої можна встановити причинний зв’язок між лікарським втручанням та заподіяною шкодою.

Ми закликаємо осіб, постраждалих від злочинної медичної недбалості, а також жертв злочинів більше не вагатися і звертатися, у разі нагальної та життєво необхідної потреби, до підготовлених та досвідчених юридичних фахівців, компетентних та обізнаних з актуальними даними у сфері злочинної медичної недбалості… для того, щоби шкода та травми, яких пацієнт зазнав з боку медичного персоналу, більше не замовчувалися, а щоби їх викривали, розслідували та усували, раз і назавжди.

індекс