Зв’яжіться з нами:

Завжди працездатний

Відповідаємо 24/24 - 365/365

Екстрадиція між Мексико та Італією: Порядок та Правові Наслідки

Екстрадиція – це процес міжнародного співробітництва, який передбачає видачу осіб, обвинувачених або засуджених за конкретні злочини, між суверенними державами. У цій статті ми розглянемо екстрадицію між Мексико та Італією, обговорюючи злочини, що можуть призвести до екстрадиції, причини, з яких екстрадиція може бути відмовлена, та процедури доставки екстрадованої особи.

Що таке екстрадиція?

Екстрадиція – це процес, за допомогою якого одна держава передає особу, яка перебуває на її території, іншій державі з метою проведення судового розгляду кримінальної справи або відбуття покарання позбавленням волі чи іншими обмеженнями її свободи. Цей процес передбачає наявність міцної правової підстави та угоди між двома залученими державами.

Злочини, що можуть призвести до екстрадиції

Згідно з Угодою про екстрадицію між Мексико та Італією, екстрадиція може бути надана з таких причин:

 1. Для проведення судового розгляду кримінальної справи: Екстрадицію можна запитати, якщо злочин підлягає покаранню позбавленням волі протягом щонайменше одного року згідно з законами обох держав.
 2. Для виконання остаточного вироку: Екстрадицію можна запитати для виконання остаточного вироку, який включає покарання позбавленням волі або іншими обмеженнями свободи особи. Залишилася тривалість покарання повинна становити щонайменше шість місяців на момент подання запиту.
 3. Злочини в сфері податків та митниці: Екстрадиція може бути надана також у справах, пов’язаних із податками, митами та валютними операціями, навіть якщо закони залучених держав різняться за регулюванням податків, мит і валютних операцій.

Причини відмови у екстрадиції

Угода передбачає обов’язкові та факультативні підстави для відмови у наданні екстрадиції.

Обов’язкові підстави відмови:

 • Якщо злочин вважається політичним або пов’язаним із політичним згідно з законами країни, що подає запит.
 • Якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що запит на екстрадицію мотивований расовою, гендерною, релігійною або політичною дискримінацією.
 • Якщо злочин покарано покаранням, яке заборонено в країні, що подає запит.
 • Якщо судовий процес в країні, що подає запит, не дотримується мінімальних прав на оборону або включає жорстоке чи нелюдське поводження.
 • Якщо особу вже було остаточно засуджено в країні, що подає запит, за той самий злочин.
 • Якщо злочин підлягає давності чи іншій підставі для припинення кримінальної відповідальності.
 • Якщо злочин вважається військовим злочином у країні, що подає запит.
 • Якщо особа, яку запитують екстрадувати, отримала політичний притулок в країні, що подає запит.
 • Якщо екстрадиція порушить суверенітет, національну безпеку чи громадський порядок країни, що подає запит, або порушить основні принципи її національного законодавства.

Факультативні підстави відмови

Угода також передбачає факультативні підстави відмови, такі як вже порушуваний кримінальний процес у країні, що подає запит, чи невідповідність екстрадиції гуманітарним цінностям.

Заборона екстрадиції власних громадян

Згідно з угодою, кожна держава має право відмовити в екстрадиції свого власного громадянина.

Процедура екстрадиції

Запити про екстрадицію подаються до відповідних центральних органів, таких як Міністерство юстиції Республіки Італія та Міністерство закордонних справ Сполучених Штатів Мексики. Запити повинні містити повну інформацію про особу, злочин та запитуючий орган.

Принцип спеціальності

Принцип спеціальності передбачає, що екстрадовану особу не можна судити, визнавати винною або утримувати під вартою за інші злочини, крім тих, що були підставою для екстрадиції, за винятком певних випадків, коли передбачено відхилення від цього принципу.

Процедура доставки екстрадованої особи

Доставка екстрадованої особи здійснюється на підставі угоди між залученими державами. Термін доставки становить шістдесят днів з моменту повідомлення про надання екстрадиції. Доставку можна відкласти у певних обставинах, таких як поточні кримінальні провадження чи питання здоров’я екстрадованої особи.

Спрощена процедура екстрадиції

У деяких випадках екстрадиція може бути спрощеною, якщо запитувана особа згодна. Однак це повинно відбуватися за участю адвоката перед відповідним компетентним органом.

Чому важливо звертатися до досвідченого адвоката з питань екстрадиції між Мексико та Італією?

У справах екстрадиції надзвичайно важливо звертатися до досвідченого адвоката. Детальне розуміння угод та законів є вирішальним для захисту прав екстрадованої особи та для оцінки можливості надання чи відмови у екстрадиції.