Зв’яжіться з нами:

Завжди працездатний

Відповідаємо 24/24 - 365/365

Екстрадиція до Йорданії: Захист від примусової праці

Судовий випадок, проаналізований Верховним судом Касації

В контексті тлумачення статті 705 Італійського Кримінального процесуального кодексу Верховний суд Касації розглянув випадок екстрадиції до Йорданії, видавши рішення (Розділ VI, пункт 24348_2023), яке заслуговує на увагу.

Огляд справи

Захист подав апеляцію проти рішення Апеляційного суду Мілана, яке задовольнило запит про екстрадицію, поданий урядом Йорданії проти апелянта. Апелянт був підданий міжнародному ордеру на арешт за тримісячне ув’язнення, визнаний винним у торгівлі людьми згідно з юридичною системою Йорданії щодо торгівлі людьми.

Підстави апеляції

Апеляція ґрунтувалася на двох основних аргументах:

  1. Порушення Фундаментальних Принципів: Було оспорено характер покарання, яке апелянт повинен буде зазнати в Йорданії, вказавши на його несумісність з внутрішніми та міжнародними правовими системами, зокрема зі статтею 4, пунктом 2 Європейської конвенції про права людини, яка забороняє примусову працю. Також було наголошено на прогінному стані здоров’я апелянта, несумісному з умовами ув’язнення в Йорданії.
  2. Загроза Життю Апелянта: Було висловлено загрозу смерті для апелянта у разі екстрадиції, з посиланням на отримані загрози від сунітської етнічної групи, більшості в Йорданії, через належність апелянта до меншинної етнічної та релігійної групи.

Рішення Суду Касації

Суд Касації підтримав перший підставу апеляції, скасувавши рішення та направивши справу назад до Апеляційного суду Мілана для подальшого розгляду. Проте, він відкинув другу підставу, стверджуючи, що загроза дискримінаційних чи переслідувальних дій сама по собі недостатньою для відмови в екстрадиції.

Детальніше про Аспект Примусової Праці

При оцінці характеру примусової праці за законодавством Йорданії було відзначено, що Територіальний Суд вважав роботу під час ув’язнення припустимою, відповідно до Європейської конвенції про права людини. Проте, було наголошено на необхідності, щоб така праця була сумісна з основними правами особи та спрямована на перевиховання та соціальну реінтеграцію засудженого.

Висновки та Наступні Кроки

Скасування оскарженого рішення дає Апеляційному суду Мілана можливість повторно розглянути справу, зокрема щодо характеру примусової праці, передбаченої для апелянта. У майбутньому оцінки слід уважно розглядати ці аспекти, забезпечуючи повний захист основних прав екстрадованої особи.